Kort om Cintra

Erik Wettergren skriver i Gustavsbergs Tidskrift PORSLIN 1947 Nr 4 sid 24 ff.

”... Cintra, det hårdbrända benporslinet som är framställt än i ett tjockt än i ett mycket tunt gods som leder tankarna till det gamla äggskalsporslinet.

Genom den höga bränningsgraden, som går upp till 1300° blir godset cintrat, d. v. s. en glasartad förening av glasyr och den transparanta skärvan.

Till detta lägger Kåge en dekor, som målad på insidan silhuetterar genom skålens väggar; eller som en linje och bokstäver i guld livar dess yta.

En kylig men tekniskt raffinerad vara, vars finess är mycket beroende av drejarens - i detta fall Fribergs - skicklighet …”